Branche in zicht 2018

De gezondheidszorg is een van de grootste sectoren van Nederland. We geven met zijn allen relatief veel uit aan de zorg: volgens cijfers van het CBS vorig jaar 13,8% van het bruto binnenlands product.

Daarmee drukt de branche een stevige stempel op de Nederlandse economie en dit geldt ook voor de werkgelegenheid. Door bevolkings-groei, vergrijzing, technologische vooruitgang en een stijging van de welvaart zal de zorgbranche in omvang alleen maar verder groeien. Dit alles bij elkaar levert een complex vraagstuk op: hoe houden we de zorg op termijn betaalbaar en voor iedereen toegankelijk? Verandering, zoals efficiencyslagen, herverdeling van zorgtaken, meer aandacht voor preventie en samenwerking, is onvermijdelijk en de zorg zal zich moeten aanpassen.


Wilt u meer weten?

Bram Driessen

Bram Driessen vertelt u graag meer.

Vragen? Neem direct contact met ons op!

Wij helpen u graag persoonlijk verder. Nu bellen