Toe- en uittreding

Wanneer u als vrije beroepsbeoefenaar besluit toe te treden tot een samenwerkingsverband respectievelijk besluit uit te treden, krijgt u veelal te maken met goodwill dragende praktijken. Bij een toetreding of overname wordt er een bedrag betaald voor de verwerving van de te verwachten inkomsten op basis van de reeds gerealiseerde omzet. Bij een uittreding ontvangt de vertrekkende maat een vergoeding.

Goodwillregeling of in- en uitverdienregeling
Er zijn diverse mogelijkheden om met deze goodwill om te gaan en partijen zijn vrij om zowel de wijze als hoogte hiervan in onderling overleg vast te stellen. Zo kan een praktijk goodwillvrij worden gemaakt, kan de goodwill ingebracht worden in een nieuw op te richten maatschap maar kunnen er ook andere betalingsregelingen worden getroffen. Een alternatief voor de goodwillregeling is het instellen van een in- en uitverdienregeling. Een berekening is hierbij niet afhankelijk van de omzet uit het verleden of de moeilijk in te schatten omzet in de toekomst, maar (volledig) winstafhankelijk.

In alle gevallen is het van belang dat u wordt bijgestaan door een financieel adviseur met kennis van toe- en uittredingen. Wesselman Zorgprofessionals hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van toe- en uittredingen en kunnen u ondersteunen bij:

• Onderhandelingen over samenwerking of overname
• Vaststelling overnamesom/goodwill
• Samenwerkingsovereenkomsten (o.a. maatschap-MSB of coöperatie-MSB)
• Toelatingsovereenkomsten
• Overdrachtsovereenkomsten/overeenkomsten van praktijkoverdracht
• Advies- en begeleiding realisatie eerstelijns zorgcentra
• Financieringen
• Verzekeringen
• Samenstellen jaarrekeningen
• Verzorgen loonadministratie/loonadvies
• Verzorgen aangifte omzetbelasting/advies omzetbelasting
• Verzorgen fiscale aangiften/persoonlijke fiscale advisering 

Wilt u meer informatie of eens vrijblijvend kennismaken met de Wesselman Zorgprofessionals? Neem direct contact met ons op, we maken graag kennis met u!


Wilt u weten wat de Zorgprofessionals voor u kunnen betekenen?

Marco de Hondt

Marco de Hondt vertelt het u graag.

Meer weten? Neem direct contact op!

Wij helpen u graag persoonlijk verder. Naar contactformulier Bel nu